Jäsennä ja uudista työtäsi tai työyhteisöäsi työnohjauksen keinoin

Opiskelen Tuntumaa Oy:n järjestämässä keho-orientoituneessa työnohjaajakoulutuksessa. Tavoitteeni on valmistua työnohjaajaksi keväällä 2023. Koulutuksen jälkeen voin hakea Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyyttä.

Opintoihini kuuluu yksilö- ja ryhmätyönohjauksen harjoittelua. Yksilötyönohjauksessa läsnä on työnohjaaja ja yksi työntekijä. Ryhmässä jäseniä on yleensä 3–6, perustellusti enemmänkin.

Tarjoan opintojeni aikana työnohjausta harjoitteluhinnoin.

Työnohjauksen tavoitteet riippuvat ohjattavien pyrkimyksistä. Työnohjaukseen kannattaa tulla, kun haluaa saada uusia näkökulmia ja tukea työhön liittyvään pohdintaan, arvioida omaa työtään ja työtapojaan tai selkiyttää roolia työyhteisössä. Työnohjauksesta saa tukea myös työssä jaksamiseen.

Pyrin siihen, että ohjauksessani tarkastellaan kriittisesti työntekijöiden vastuuta ja mahdollisuuksia vaikuttaa sekä tullaan tietoiseksi myös rakenteellisista ongelmista, jotka vaativat yhteisöllisiä tai poliittisia ratkaisuja. Työnohjauksesta hyötyy, vaikka ei kokisi omaa työtilannettaan erityisen ongelmalliseksi.

Työnohjauksen suositeltu kesto on vähintäänkin yksi vuosi. Tapaamisia on noin kerran kuussa loma-ajat pois lukien. Valikoiden annan myös lyhyempää, tiettyyn asiaan tai kysymykseen keskittyvää case-työnohjausta.

Keho-orientoituminen tarkoittaa sitä, että ohjauksessa ihminen ajatellaan kognitiivis-emotionaalis-sensomotorisena toimijana. Teemme työtä paitsi aivoillamme myös olemalla läsnä kokonaisvaltaisesti, ruumiillisesti ja emotionaalisesti. Ohjaus etenee pääosin keskustellen, mutta voimme tukea tavoitteiden toteutumista myös yhteisesti sovituilla kehollisilla harjoitteilla. Voimme käyttää esimerkiksi TRE-stressinpurkumenetelmää, jonka ohjaamiseen olen myös kouluttautunut. TRE on kuitenkin vain yksi vaihtoehto muiden joukossa.

Minulla on omaa työhistoriaa erityisesti asiantuntija- ja järjestötyöstä sekä kokemusta myös yrittäjänä toimimisesta. Ohjaan mielelläni myös muilla aloilla työskenteleviä. Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden tohtori ja minulla on aikuisopettajan pedagoginen pätevyys. Olen suorittanut psykologian perusopinnot. Työkseni tutkin, ohjaan ja opetan Itä-Suomen yliopistossa sekä ohjaan TRE:tä Tutkiva ote -yritykseni kautta.

Lähtökohtaisesti tarjoan työnohjausta hintaan 62 euroa tunti. Hinnoista voidaan neuvotella asiakkaiden kanssa. Myös yhteisöt voivat olla minuun yhteydessä, niin pohditaan, millainen ohjaus teidän tilanteeseenne sopii.