Kuva: Jani Penttinen

Liikkeelle ohjattavan tavoitteista

Työnohjaus on koulutetun työnohjaajan kanssa tapahtuvaa oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Työnohjauksen tavoitteet nousevat ohjattavien tilanteista ja pyrkimyksistä. Ohjaukseen kannattaa tulla, kun haluaa saada uutta suuntaa, uusia näkökulmia ja tukea työhön. Ohjauksessa voi myös tutka ja arvioida omaa työtään ja työtapojaan tai esimerkiksi selkiyttää rooliaan työyhteisössä.

Keho-orientoitunut työote

Olen suuntaukseltani keho-orientoitunut työnohjaaja. Teemme työtä paitsi päällämme myös olemalla läsnä kokonaisvaltaisesti, ruumiillisesti ja emotionaalisesti. Harjoittelemalla voimme oppia hyödyntämään kaikkia näitä ulottuvuuksia voimavaroina. Tästä osaamisesta on valtavasti hyötyä myös työelämässä.

Ohjaus etenee pääosin keskustellen, mutta tavoitteiden toteutumista voi tukea myös yhteisesti sovituilla kehollisilla harjoitteilla. Olen erikoistunut työssä jaksamisen ja palautumisen kysymyksiin sekä erityistä eettistä harkintaa vaativan työn ohjaukseen. Työnohjauksesta hyötyy, vaikka ei kokisi omaa työtilannettaan erityisen ongelmalliseksi. Mitä aikaisemmassa vaiheessa haasteisiin tartutaan, sitä enemmän on voimia etsiä niihin ratkaisuja.

Työ- ja koulutustaustani

Minulla on omaa työhistoriaa erityisesti asiantuntija- ja järjestötyöstä sekä yrittäjänä toimimisesta. Ohjaan mielelläni myös muilla aloilla työskenteleviä. Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden tohtori ja minulla on aikuisopettajan pedagoginen pätevyys (66 op). Olen suorittanut psykologian perusopinnot (25 op).

Yhteiskuntatieteilijän taustani näkyy siinä, että yhteisen työskentelyn myötä tullaan tietoisiksi myös rakenteellisista ongelmista, jotka vaativat yhteisöllisiä tai poliittisia ratkaisuja. Työkseni tutkin, ohjaan ja opetan Itä-Suomen yliopistossa sekä tarjoan ohjauspalveluja Tutkiva ote -yritykseni kautta. Pidän ohjattavien määrän maltillisena, jotta voin keskittyä täysipainoisesti jokaiseen asiakkaaseen. Samalla huolehdin myös omasta jaksamisestani.

Valmistuin Tuntumaa Oy:n järjestämästä työnohjaajakoulutuksesta toukokuussa 2023. Olen Suomen työnohjaajat ry:n opiskelijajäsen ja hakenut täysjäsenyyttä valmistuttuani.

Työnohjauksen käytännöistä

Työnohjausprosessin suositeltu kesto on vähintäänkin yksi vuosi. Tapaamisia on noin kerran kuussa loma-ajat pois lukien. Valikoiden annan myös lyhyempää, tiettyyn asiaan tai kysymykseen keskittyvää case-työnohjausta. Työnohjaajan voi kutsua paikalle tukemaan myös kriisitilanteiden ratkaisemista.

Työnohjauksen tilaaja on usein työnantaja, mutta ohjaan mielelläni myös asiakkaita, jotka hakeutuvat ohjaukseen itsenäisesti. Työnohjausta annetaan yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille. Minulta saat lisätietoa eri vaihtoehdoista. On myös mahdollista yhdistää TRE- ja työnohjausta sinulle sopivalla tavalla.

Joensuulaisia asiakkaita tapaan yleensä kasvokkain, mutta minulla on kokemusta myös verkon kautta tapahtuvasta työnohjauksesta.

Ota rohkeasti yhteyttä

Jos pohdit työnohjaukseen tulemista, niin ota rohkeasti minuun yhteyttä. Vastaan mielelläni kysymyksiisi ja pohdin kanssasi, millaisesta ohjauksesta olisi hyötyä juuri sinulle.