Ohjauksessani yhdistyvät kirja- ja kokemustieto

Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Nimeni on Tiina Sotkasiira. Valmistuin sertifioiduksi TRE-ohjaajaksi (Certified TRE Provider®) lokakuussa 2020. Koulutukseltani olen sekä TRE-ohjaaja että yhteiskuntatieteiden tohtori. Minulla on myös aikuisopettajan pedagoginen pätevyys. Psykologiasta olen suorittanut perusopinnot ja opiskelen keho-orientoituneeksi työnohjaajaksi Tuntumaa oy:n koulutuksessa. Olen Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) opiskelijajäsen.

Tälle ehkä yllättävältä vaikuttavalle ammatilliselle yhdistelmälle on selityksensä. Tutkijan työssä, jota monet pitävät kutsumusammattina, kohtaan aika ajoin liiallisen työkuormituksen vuoksi uupuneita työtovereita. Olen myös itse kokenut työuupumuksen oireita. Tukeakseni omaa jaksamistani aloin ottaa selvää erilaisista keinoista säädellä työhöni liittyvää psyykkistä ja fyysistä kuormitusta. Tällöin tutustuin TRE-menetelmään ja päätin kouluttautua sen ohjaajaksi.

Olen erikoistunut ohjaamaan TRE-harjoitusta fyysisten jännitysten purkamiseen sekä stressin säätelyyn tähtäävänä harjoituksena. Teen ohjaustyötä tutkivalla otteella. Hankin TRE:stä ja kehollisista menetelmistä uutta ja tutkittua tietoa, jota käytän asiakkaitteni hyväksi. Ohjaan myös heitä käyttämään tutkivaa otetta harjoituksessaan. Myönteisen utelias suhtautuminen itseen ja oman kehon toimintaan auttaa tulemaan tietoisemmaksi omista tarpeista. Harjoittelun myötä on mahdollista löytää uusia voimavaroja niiden täyttämiseen.

Ohjaajana olen kiinnostunut jokaisesta asiakkaastani ja heidän tavoitteistaan harjoittelulle. Pyrin tukemaan kunkin yksilöllistä TRE-prosessia. En ole psykologi enkä terapeutti, vaan TRE-ohjaaja sekä tutkijana ja opettajana myös kokenut ja luotettava ihmissuhdetyön ammattilainen. Yhteiskuntatieteiden asiantuntijana ymmärrän myös yhteisössä ja ryhmässä toimimisen pelisääntöjä. Yhteiskunnan rakenteisiin liittyvät epätasa-arvoisuudet heikentävät hyvinvointia. TRE:tä voi käyttää myös sen tutkimiseen, miten olemme ja toimimme suhteessa muihin ihmisiin ja laajemmin yhteiskuntaan.