Tervetuloa tärisemään!

TRE:ssä tehdään hieman laskutavasta riippuen viisi tai kuusi alkuliikettä, minkä jälkeen käydään selälleen makaamaan ja aletaan kuulostella, mitä kehossa tapahtuu. Jos selällään oleminen ei onnistu, täristä voi myös muissa asennoissa. Koulutettu TRE-ohjaaja osaa antaa vaihtoehtoisia liikkeitä, jos joku kohta harjoituksessa synnyttää kipua tai tuntuu muuten epämukavalta. Hetken kuluttua alkaa usein lantion alueella tai reisissä tuntua pientä kutinaa, värinää tai väpätystä.

TRE-harjoitus on aina yksilöllinen. On mahdollista, että omaa liikettä pitää etsiä jonkin aikaa tai sitten jo ensimmäisestä kerrasta lähtien keho alkaa tehdä suurta ja voimakasta liikettä. Näissä molemmissa tilanteissa on mukavaa, että läsnä on TRE-ohjaaja, joka osaa oman ammattitaitonsa kautta tarkastella tilannetta. Hän voi antaa vinkkejä tärinän löytymiseksi tai tarvittaessa rauhoittaa liikettä, joka tuntuu etenevän liian nopeana tai voimakkaana. Jo ensimmäisellä kerralla ohjaan paitsi sen, miten tärinää viritellään, myös sen, kuinka se lopetetaan.

Harjoitus muuttuu ajan mittaan. Joskus se on voimakkaampaa, jopa raastavaa, ja joskus pienieleistä särinää. Näillä sanoilla olen eri aikoina kuvannut omaa TRE-harjoitustani. Meillä jokaisella on omanlaisemme keho, omat tuntemuksemme sekä sanat niiden kuvaamiseen. Aina sanoja ei edes tarvita. Liikettä voi tutkia myös hiljaa ja siihen keskittyen.

Ohjaustilanteessa kuitenkin kyselen, mitä tuntemuksia ohjattavien kehossa herää ja mitä ajatuksia niihin liittyy. Näin saan ohjauksen kannalta tärkeää tietoa siitä, miten asiakas kokee TRE-harjoituksen. Samalla on hyvä muistaa, että TRE on itsehoitoa. Teet sitä itseäsi varten ja tavalla, joka tuntuu juuri sinulle sopivalta. Ohjaajan tehtävä on varmistaa, että ohjattava on perehtynyt TRE:hen niin hyvin, että hän tuntee sitä yksinkin harjoittaessaan olonsa turvalliseksi. On tärkeää, että TRE:tä harjoittaessa on tunne siitä, että tietää, mitä tekee.

TRE:n tekeminen ei sitouta mihinkään ideologiaan eikä ajatussuuntaan. Siinä ei olla tekemisissä yliluonnollisen vaan ihmiselle tavanomaisen kanssa. Jokainen, joka on joskus läheltä piti tilanteessa tai hermostuksissaan tärissyt, on ”tehnyt” TRE:tä. Tässä tärinä vain käynnistetään tietoisesti ja niin, että sen voi myös halutessaan lopettaa.